Izolasyonlu–alttan çikisli yer süzgeçleri
Paslanmaz yer süzgeçleri model TDAGPaslanmaz yer süzgeçleri
model TDAG
Paslanmaz yer süzgeçleri model XDK-2FPaslanmaz yer süzgeçleri
model XDK-2F
Paslanmaz yer süzgeçleri model pdagPaslanmaz yer süzgeçleri
model PDAG-K
Paslanmaz yer süzgeçleri model PDAG-CPaslanmaz yer süzgeçleri model
PDAG-C
Yer süzgeçleri model HDAG-K
Paslanmaz yer süzgeçleri
model HDAG-K
Yer süzgeçleri model HDAG-C
Paslanmaz yer süzgeçleri
model HDAG-C
 
   
       

 

UYGULANDIĞI YERLER

Izolasyonlu–alttan çikisli yer süzgeçleri atiksu tesisatinin bir alt katin tavaninda toplanabilecegi ve ayni zamanda, alt kata su sizmasinin kesin olarak önlenmesi istenen yerlerde kullanilir. Yer kaplamasinin herhangi bir yerindeki veya yer süzgecinin çevresindeki derzlerin bozulmasi sonucu sizan su izolasyon katina kadar süzülür ve izolasyonun zayif oldugu bir noktadan alt kata akar.
Izolasyonlu–alttan çikisli yer süzgeçleri izolasyon katina sizan suyu da toplayarak, atiksu tesisatina iletir. Alt kata su sizmaz